NSƯT Trần Lực

Cập nhập tin tức NSƯT Trần Lực

NSƯT Trần Lực cho biết nếu không phải vì phim "Em và Trịnh", không vì quá yêu quý Trịnh Công Sơn, ông đã giã từ sự nghiệp diễn xuất.