Nửa kia của Hitler

Cập nhập tin tức Nửa kia của Hitler

Đừng trở thành nô lệ của giải thưởng

Nhà văn Eric - Emmanuel Schmitt chia sẻ rằng, viết văn là nghiệp cũng là đam mê của mình, ông không cho phép mình và cũng khuyên người nào muốn gắn bó với văn chương rằng đừng trở thành nô lệ của những giải thưởng và tiền tác quyền

Éric-Emmanuel Schmitt: 'Tôi không viết văn để thuyết giáo'

Người ta bắt gặp trong các tác phẩm của Éric-Emmanuel Schmitt nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử mà nhà văn tự gọi mình là "người phiên dịch" của họ.

Tác giả 'Nửa kia của Hitler' đến Việt Nam

 Ngày 9/11 tới đây, tác giả cuốn "Nửa kia của Hitler" sẽ gặp gỡ độc giả Việt Nam trong sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace Hà Nội.