Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ môi trường, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với một công ty ô tô tổ chức Lễ phát động chương trình: “Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh” năm 2023 tại phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến khích người dân chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức phân loại rác tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phổ biến nội dung về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến toàn thể cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT cho biết, thực trạng cho thấy, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đang đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. 

khi hau 1.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT.

Đặc biệt là đối với rác thải nhựa, với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường.

Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang đứng trước không ít thách thức khi vấn đề ô nhiễm trắng có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Đây là vấn đề toàn cầu đòi hỏi nỗ lực ứng phó của từng quốc gia cũng như sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

khi hau.jpg
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn cho cộng đồng trên địa bàn phường Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, Bộ TN&MT và đại diện công ty ô tô trao tặng các thùng phân loại thu gom rác thải cho các hộ gia đình, thôn, xã nơi tập kết rác thải.

“Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang thực thi nhiều cơ chế, chiến lược, chính sách, đề án để giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống”, ông Dũng cho hay.

Hùng Nguyễn Việt, Nguyễn Trần Đình Thành, Phùng Thu Thủy