object storage

Cập nhập tin tức object storage

Object Storage, công nghệ lưu trữ cho các ứng dụng thế hệ mới

Trong nhiều năm, object storage được coi là giải pháp phù hợp nhất cho việc sao lưu với chi phí thấp, lưu trữ dài hạn thay thế cho băng từ và giải pháp Datalake.