offline game thủ Thiên Long bát Bộ 3D Mobile

Cập nhập tin tức offline game thủ Thiên Long bát Bộ 3D Mobile

TLBB3D: Muôn thuở câu chuyện offline và game thủ

(GameSao) - Mỗi sự kiện dù to hay nhỏ, nếu săm soi thì dù lỗi như con kiến cũng có thể bị “lên án”. Đặc biệt là những sự kiện dành cho cộng đồng game thủ. Điển hình gần đây nhất là chuỗi offline Thiên Long Tứ Tuyệt của Thiên Long Bát Bộ 3D Mobile.