One Hour

Cập nhập tin tức One Hour

One Hour, One Life: Game sinh tồn chỉ cho người chơi một tiếng để sống sót, xây dựng thế giới từ tiền sử lên hiện đại

Mỗi nhân vật của người chơi chỉ tồn tại được khoảng 1 tiếng, trước khi qua đời và bắt đầu lại từ đầu thành một đứa trẻ, được nuôi nấng bởi người chơi khác và lại lớn lên. Từ đó xây nên cả một nền văn minh.