Sáng nay (12/11) Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ.

Kết quả, có 443 ĐBQH đồng ý, chiếm 92,09% đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 29 ĐBQH không đồng ý, chiếm 6,02%.

Tuyệt đại đa số ĐBQH bỏ phiếu thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm qua (11/11), Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh.

Thu Hằng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng KH-CN, Thống đốc NHNN

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng KH-CN, Thống đốc NHNN

Chiều nay (11/11), Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc NHNN Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.