Ngày 30/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì để trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với nhiều nhân sự của các địa phương, sở ngành và HĐND TP.

Theo đó, điều động ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Trước đó, ngày 24/6, HĐND TP đã bầu ông Hiếu làm Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.

{keywords}
Ông Lê Trương Hải Hiếu 

Ông Phong cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 1 giữ Chủ tịch UBND quận 10.

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 5, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ  tịch UBND quận 2; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1.

Điều động ông Huỳnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Ngoài ra, cùng ngày 30/6, Chủ tịch UBND TP ký duyệt và ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tại 16 quận (đối với 61 trường hợp là Chủ tịch, Phó chủ tịch 16 quận ) để đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo tổ chức chính quyền địa phương được quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 từ ngày 01/7/2021.  

Vừa tái cử, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết đẩy lùi dịch Covid-19

Vừa tái cử, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết đẩy lùi dịch Covid-19

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cam kết, nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu hiện nay là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép.

Hồ Văn