Quốc hội chiều nay (3/110) đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Phạm Phú Quốc.

Ban kiểm phiếu gồm 11 thành viên tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản xác định kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm ĐBQH khoá XIV đối với ông Phạm Phú Quốc.

Kết quả, 467 ĐBQH đồng ý bãi nhiệm (bằng 96,8% tổng số ĐBQH). 3 ĐBQH không đồng ý bãi nhiệm (bằng 0,62% tổng số ĐBQH).

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc.

Kết quả có 429 ĐB đồng ý thông qua nghị quyết, bằng 89% tổng số ĐBQH. Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc.

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi QH thông qua.

{keywords}
Ông Phạm Phú Quốc.

Trước đó, ngày 2/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã xem xét về công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình về việc Quốc hội xem xét bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn ĐBQH TP.HCM.

Sự việc ông Phạm Phú Quốc xin nhập Quốc tịch Cộng hòa Síp và đã có quốc tịch Cộng hòa Síp nhưng không báo cáo với cơ quan, tổ chức là không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội.

Sai phạm của ông Phạm Phú Quốc là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công luận và trong Nhân dân, uy tín của ông Phạm Phú Quốc bị giảm sút; cử tri thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sự không tín nhiệm và đề nghị Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc.

Trong báo cáo giải trình gửi UB thường vụ Quốc hội, ông Phạm Phú Quốc đã nhận thấy khuyết điểm, thiếu sót của bản thân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tự nhận thấy bản thân không còn đủ tư cách của người ĐBQH, không xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức.

Ngày 25/8/2020 ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14 gửi đến UB thường vụ Quốc hội.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, trình độ Quản lí Kinh tế, Tài chính và từng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Dấu ấn công tác của ông Quốc thể hiện tại các doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Thành Nam