Phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 22/12, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Mặt trận đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Hầu hết các ý kiến tham gia rất tâm huyết, thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, trong sáng, chân thành, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các ý kiến mong muốn đất nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn, cường thịnh.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Minh Đạt

“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trân trọng hoan nghênh và cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân và đất nước”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tại Hội nghị lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, năm 2020, mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao hơn; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Thành tích của công tác mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, ông Trần Quốc Vượng nói.

Mục tiêu của Đảng không gì khác ngoài cuộc sống ấm no hạnh phúc của dân

Về nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của mặt trận năm 2021, Thường trực Ban Bí thư đề cập đến mục tiêu tổng quát sẽ được Đại hội XIII xác định. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, MTTQ Việt Nam phải sớm triển khai, tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Đạt

Theo ông Trần Quốc Vượng, văn kiện gần đây nhấn mạnh rất rõ ý khơi dậy khát vọng phát triển. Ở đây là khát vọng của đất nước, dân tộc ta, và của từng người dân chúng ta.

Nhớ lại, năm 1945, ở Lán Nà Lừa (Tuyên Quang), Thường trực Ban Bí thư nhắc lại lời Bác Hồ lúc đó,  nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”.

“Lời nói của Bác chính là khát vọng của dân tộc chúng ta. Khát vọng của dân tộc nô lệ là phải vùng lên giành độc lập, giành quyền làm chủ. Dù thời điểm đó khó khăn như thế, chúng ta đã làm cuộc cách mạng long trời lở đất, xây dựng chính quyền của nhân dân. Bây giờ khát vọng xây dựng đất nước như thế, chúng ta phải vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, cường thịnh”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử thực hiện đúng quy định.

“Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào khóa mới. Rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn sau đó phải xử lý”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Bên cạnh đó, MTTQ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua…

“Chúng ta đổi mới cũng vì thế, làm gì thì làm dân phải được ấm no hạnh phúc, không còn người nghèo”, ông Trần Quốc Vượng nhắn nhủ.

MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị MTTQ phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Thu Hằng 

Nhân dân lo lắng vì một số cán bộ cấp cao của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng phạm pháp

Nhân dân lo lắng vì một số cán bộ cấp cao của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng phạm pháp

Nhân dân lo lắng trước tình trạng một số cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao của Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.