Sau 4 phiên làm việc, chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 bế mạc.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Hội nghị lần thứ nhất UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9 đã hiệp thương cử 62 vị tham gia đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa mới.

{keywords}
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Hầu A Lềnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

{keywords}
Ông Hầu A Lềnh

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

{keywords}
Bà Trương Thị Ngọc Ánh

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

{keywords}
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam khóa 9.

{keywords}
Ông Ngô Sách Thực

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

{keywords}
Ông Phùng Khánh Tài

6 Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9 gồm:

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8, Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Bà Nguyễn Lan Hương, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9.

Trần Thường - Thu Hằng

Mặt trận phải là nơi tin cậy để dân tố giác tham nhũng, lợi ích nhóm

Mặt trận phải là nơi tin cậy để dân tố giác tham nhũng, lợi ích nhóm

Thủ tướng nhấn mạnh: Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm”.