Công ty cổ phần FPT vừa có thông báo thay đổi nhân sự gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên tổ chức ngày 7/4/2022, CTCP FPT có sự thay đổi nhân sự cấp cao. 

{keywords}

Cụ thể ông Trương Gia Bình được tái bổ nhiệm vào chức vụ thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Bùi Quang Ngọc được tái bổ nhiệm chức vụ thành viên kiêm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Đỗ Cao Bảo cũng được tái bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong nhiệm kỳ mới của tập đoàn FPT xuất hiện 2 thành viên HĐQT là người nước ngoài mới là Hiroshi Yokotsuka và Hampapur Rangadore Binod thay cho Hamaguchi Tomokazu và Dan E Khoo.

Ông Trương Gia Bình đảm đương vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP FPT giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2009. Ông Bình tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 26 tháng 09 năm 2012 đến ngày 31 tháng 07 năm 2013. Vị trí này sau được giao cho nhân sự cấp cao khác và ông Bình vẫn đảm nhiệm vị trí cao nhất của tập đoàn. Như vậy nếu tính từ năm 2002 đến năm 2027, ông Trương Gia Bình gánh vác trọng trách chủ tịch HĐQT tập đoàn FPT trong 25 năm.

Cuối nhiệm kỳ mới 2022-2027, các "cây đa cây đề" trong ban lãnh đạo FPT đều sẽ ở tuổi "thất thập cổ lai hy". Cụ thể, tới năm 2027, ông Trương Gia Bình và ông Bùi Quang Ngọc cùng ở tuổi 71, ông Đỗ Cao Bảo 70 tuổi. 

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế) 

FPT Software bắt tay với đối tác Nhật để phát triển công nghệ dữ liệu

FPT Software bắt tay với đối tác Nhật để phát triển công nghệ dữ liệu

Doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng Nhật tham gia vào thị trường Việt Nam vẫn khó việc tiếp cận dữ liệu tiêu dùng, nhưng việc hợp tác giữa FPT Software và True Data sẽ giải được bài toán này.