Ngày 15/7, Đại hội Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội gồm 37 thành viên, trong đó có 3 phó chủ tịch và vị trí chủ tịch được giao cho ông Trương Minh Tiến - nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội.

Với 32 trung tâm, câu lạc bộ và 1.273 hội viên, Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội luôn có những sáng tạo, đổi mới, linh hoạt cả về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt: Hòa bình hữu nghị, thông tin tuyên truyền cùng nhiều thành tựu trong hoạt động của các câu lạc bộ thành viên.

Ông Trương Minh Tiến - nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO TP Hà Nội vẫn duy trì thường xuyên các hoạt động của mình, một số câu lạc bộ trung tâm có chuyển biến tích cực, góp một phần thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân của TP Hà Nội.

Tại nhiệm kỳ 2022- 2027, Hiệp hội sẽ phân công các tiểu ban hoạt động trong từng lĩnh vực văn hóa giáo dục thể thao, mỹ thuật… và xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng lĩnh vực; thường xuyên coi trọng việc xây dựng, phát triển, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban chấp hành hiệp hội cũng như Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ và trung tâm, phát triển thêm các câu lạc bộ, trung tâm, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển từ 3-5 đơn vị, khoảng 1.000 hội viên.

Hiệp hội sẽ phát triển thêm các loại hình hoạt động văn hóa, bổ sung các hội viên trẻ có trình độ hiểu biết để tham gia các hoạt động của Hiệp hội; duy trì thường xuyên những hoạt động đã được coi là truyền thống của Hiệp hội như tổ chức liên hoan ca múa nhạc, làm tốt các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo Hà Nội…

Ngoài ra, Hiệp hội cũng chú trọng mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, là cầu nối để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, du lịch, thương mại với các nước trên thế giới.