Ousmane Dione

Cập nhập tin tức Ousmane Dione

Giám đốc WB: ‘Tăng trưởng Việt Nam tốt hơn so với thế giới’

 - Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ cải cách, tạo sự linh hoạt nhanh nhạy trong thay đổi thể chế và chính sách để đáp ứng được thị trường trong tương lai, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione nói.

Phần 2: 'Việt Nam ở ngã ba đường'

 - "Không! Người Việt Nam không thể chấp nhận tình trạng có các khối đá như vậy, dù đó là các cản trở về thể chế hay gì đi nữa, để tiếp tục tiến lên".

"Việt Nam cần một cuộc Đổi Mới"

 - Việt Nam cần thêm một cuộc Đổi mới nữa để đạt được khát vọng trở thành quốc gia hiện đại, có thu nhập cao.

Việt Nam thuộc tốp nhanh nhất thế giới

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016 được đánh giá là ấn tượng, thuộc tốp nhanh nhất thế giới và ổn định. GDP sẽ đạt 6% trong năm nay. Tuy nhiên, nhưng viễn cảnh kinh tế còn nhiều rủi ro trong và ngoài nước.