PAPI 2018

Cập nhập tin tức PAPI 2018

‘Lót tay’ để vào làm việc khu vực nhà nước chưa giảm

 Đó là một trong những phát hiện thú vị từ nghiên cứu PAPI 2018 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) được công bố sáng nay.

PAPI 2018: Đói nghèo vẫn là ‘vấn đề hệ trọng nhất’ với đa số người dân

 - Mặc dù năm 2018 Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng GDP “kỷ lục” khoảng 7%, song nhiều người dân vẫn tiếp tục quan ngại về đói nghèo, coi đây là 'vấn đề hệ trọng nhất'.