Park Ji-Sung

Cập nhập tin tức Park Ji-Sung

Chia tay MU, giờ Park Ji-Sung đang làm gì?

Sớm giã từ sân cỏ ở tuổi 33, giờ "người không phổi" Park Ji-sung có dịp quay trở lại nước Anh để học lấy tấm bằng thạc sỹ.