passkey

Cập nhập tin tức passkey

Microsoft chính thức hỗ trợ đăng nhập không mật khẩu xuyên nền tảng

Tất cả người dùng giờ đây đã có thể đăng nhập tài khoản Microsoft bằng cách tạo mã khoá (pass-key) xuyên nền tảng Windows, Androids hay iOS.

Passkey, phương thức thay thế password của Apple hoạt động thế nào?

Passkey trên iOS 16 có thể là phương thức bảo mật của tương lai, dùng mã hóa bất đối xứng như trong các hệ thống blockchain và chữ ký số.