PewDiePie muốn xóa kênh Youtube

Cập nhập tin tức PewDiePie muốn xóa kênh Youtube

Vì vụ PewDiepPie, đối thủ của Youtube - Facebook sẽ trả tiền cho người up video

Chủ nhân của các video đăng lên Facebook sẽ nhận được 55% số tiền quảng cáo từ các video của họ, 45% còn lại từ tiền quảng cáo sẽ thuộc về Facebook.