Phạm Thị Nhung

Cập nhập tin tức Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung (SBD 215) sinh năm 2000, đến từ Thanh Hóa, là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.