phần mềm quản lý văn bản

Cập nhập tin tức phần mềm quản lý văn bản

Yên Bái: 36 mã định danh cho các cơ quan, đơn vị kết nối, trao đổi văn bản điện tử

Hiện nay tỉnh Yên Bái đã có 36 mã định danh để giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.