Phân quyền

Cập nhập tin tức Phân quyền

Thủ tướng ủng hộ phân cấp, phân quyền tối đa cho TPHCM

Tinh thần của Ban cán sự Đảng Chính phủ là ủng hộ đẩy mạnh phân cấp cho TPHCM.

Chính phủ phân quyền cho TP.HCM 5 nhóm công việc

Thông tin trên được ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM thông tin trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 10 tháng đầu năm 2016.

Bí thư Đà Nẵng: Lãnh đạo phải có thực quyền

Bí thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị HĐND TP Đà Nẵng đồng thuận mạnh mẽ chủ trương phân cấp, phân quyền. Lãnh đạo sở phải có thực quyền điều hành, triển khai dự án, tuyển dụng cán bộ.

Bí thư Đà Nẵng: Phân quyền, làm không được tự khắc phải thôi

Đà Nẵng sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc có chức phải có quyền, có quyền phải có trách nhiệm; được giao quyền mà làm không được, làm sai thì tự giác phải thôi.

'Ghế nóng' chủ tịch và chuyện phân quyền, lạm quyền

Nếu cho rằng, phân quyền sẽ tránh được lạm quyền thì việc kiêm nhiệm sẽ làm cho nhiều người lo ngại.