pháp lệnh

Cập nhập tin tức pháp lệnh

Tiếp tục lùi luật Biểu tình đến hết 2017

Cho rằng luật Biểu tình là luật phức tạp, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, UB Thường vụ QH đề xuất chưa đưa vào chương trình của QH năm tới.

Tìm hiểu quy định nộp phạt khi vi phạm pháp lệnh dân số

Cán bộ Tư pháp bắt tôi phải nộp phạt 1,5 triệu đồng mới cấp giấy khai sinh.Vậy cho tôi hỏi sinh con thứ 3 trở lên có quy định nào phải nộp phạt hay không?