- Thanh tra Bộ TT&TT ra quyết định xử phạt báo điện tử Một thế giới và công ty CP OTV truyền thông tổng cộng 23 triệu đồng.

Theo đó, báo điện tử Một thế giới bị xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng vì đăng ảnh và tài liệu cá nhân của ông Chiêm Quốc Thái khi chưa được sự đồng ý của người này.

Phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với công ty CP OTV truyền thông - chủ sở hữu mạng xã hội otofun.net và otofun.net.vn do không thực hiện đúng quy định trong giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Minh Thư