Phát biểu của ông Nguyễn Văn Thắng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên khóa XIV, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025).

.. Trước hết, thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đại hội đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lá phiếu của các vị đại biểu Đại hội chính là sự gửi gắm, sự kỳ vọng, niềm tin vào những công việc, những đóng góp của chúng tôi cho tỉnh nhà trong tương lai. Đối với chúng tôi, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao cho tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020 - 2025 mà Đại hội đặt ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, chúng tôi xin hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nội dung chủ yếu:

 1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những khóa trước, đồng thời kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém được chỉ rõ trong Đại hội; quyết tâm đổi mới cả nhận thức và hành động; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

3. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Mỗi đồng chí cấp ủy viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật; được quần chúng tin yêu, giúp đỡ; giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

4. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tạo ra động lực mới, giá trị mới cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước; tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm kết cấu hạ tầng trong bối cảnh nguồn lực có hạn để xây dựng, hoàn thiện các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng có tính kết nối lan tỏa giữa các vùng động lực, khu vực động lực; nâng cao kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đẩy nhanh quy trình thủ tục, tiến độ giải ngân và chất lượng công trình; cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhằm mời gọi, thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có khả năng tài chính, có kinh nghiệm, có khát vọng gắn bó, đồng hành với Điện Biên; xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP và thu ngân sách với hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa con người Điện Biên; tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền vùng biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

5. Ban Chấp hành chúng tôi nguyện đi trước nêu gương, làm gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả công tác; không để bị lợi dụng, chi phối làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của xã hội và nhân dân; giữ gìn danh dự, uy tín của người đảng viên mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, của Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác giúp đỡ của các tỉnh, thành trong cả nước; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và giành được nhiều thành tích mới trên cương vị công tác của mình.

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của 349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công...

Theo Báo Điện Biên Phủ

tin nổi bật

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển KTXH, kiểm soát dịch Covid-19

Tỉnh Nam Định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán tới cán bộ ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão 2023

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc tết Xuân Quý Mão - 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Y tế: Những quyết sách của Quốc hội đem lại giá trị thực tiễn to lớn cho ngành y

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau đại dịch. Nhìn lại quá trình thực thi Nghị quyết 30 đối với Bộ Y tế, đó là những giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xác định rõ trách nhiệm, xây dựng và thực thi pháp luật

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao....

Trung tướng Lê Tấn Tới: Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, nâng tầm ủy ban

Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm UB Đối ngoại: Đối ngoại Quốc hội - Động lực quan trọng phát triển đất nước

Năm 2022, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội diễn ra sôi động, ngoại giao nghị viện ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.

Chủ nhiệm UB KHCN&MT Lê Quang Huy: Từ nhận diện đúng vấn đề giám sát đến tháo gỡ vướng mắc

Chia sẻ về những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, phải lựa chọn “đúng và trúng” nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm,