Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương,

Thưa Chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND Thành phố,

Thưa các đồng chí và cử tri Thủ đô!

Hôm nay, HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đây là kỳ họp để HĐND Thành phố xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh nâng cao chất lượng đời sống dân sinh trên địa bàn Thủ đô. Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương, đại biểu Thành phố, cử tri và toàn thể nhân dân Thủ đô lời chào và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, 10 Chương trình công tác toàn khoá của Thành uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và các cơ chế chính sách đặc thù trung ương cho phép thực hiện thí điểm trên địa bàn Thành phố…

Sáu tháng đầu năm 2022, trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh Covid -19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với đó là việc xuất hiện dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh mới đã tác động không thuận lợi đến kinh tế xã hội cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Song, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố; cùng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, thành phố Hà Nội đã kịp thời ứng phó thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 vào cuộc sống bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể gắn với Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 21/01/2022 của Thành ủy về thực hiện Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là triển khai cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham những, tiêu cực…

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa 17, phân công, phân cấp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành của Thành phố; chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược liên quan phát triển Thủ đô.

Thành phố đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó đề ra 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp Thành phố Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô từ nay đến năm 2030 và 2045, với định hướng lớn: Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đồng thời, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô, với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, do đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo hoàn chỉnh để ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ, quy trình về kiểm tra, giám sát, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo… để nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Thứ hai, về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng chống đại dịch Covid-19.

Thành phố thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đã trở lại trạng thái bình thường mới trong nhiều tháng trở lại đây.

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Quý II tăng 9,49% (cả nước tăng 7,72%), cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%), tính chung 6 tháng đầu năm GRDP tăng 7,79% (cả nước tăng 6,42%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%); cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo: tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 176,9 ngàn tỷ đồng, bằng 56,8% so với dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán, nhất là các nhiệm vụ chi phòng chống dịch bệnh Covid-19, chi cho công tác an sinh xã hội; kinh ngạch xuất khẩu ước tăng 17,1% so với cùng kỳ (năm 2021 tăng 4,5%); Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 2,3 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 86,2%); Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8% - cao hơn cùng kỳ (8,4%)… 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; Cùng cả nước mở cửa trở lại nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn trong trạng thái bình thường mới; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thành phố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức SEA Games 31, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người góp phần tổ chức thành công SEA Games 31. Đoàn Hà Nội đạt thành tích ấn tượng với 151/446 huy chương - chiếm 1/3 số huy chương toàn đoàn. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2022 - 2023) đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Công tác tiêm vac xin phòng dịch Covid-19 được chú trọng, đến nay 99,9% người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2; mũi nhắc lại tỷ lệ đạt cao (95,4% với người trên 18 tuổi); triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt trên 69,2% số trẻ thuộc đối tượng tiêm, hoạt động khám chữa bệnh được đảm bảo. Số ca mắc liên tục giảm mạnh, đến nay chỉ còn khoảng 150 ca/ngày, số ca tử vong rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,08%, và trong 75 ngày gần đây Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do Covid.

Thành ủy cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trên cơ sở đó Thành ủy đã thống nhất chủ trương và Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết tập trung đầu tư các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó: y tế (tập trung cho y tế cơ sở, y tế dự phòng), giáo dục - đào tạo (quan tâm hoàn thiện hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường liên cấp...) và văn hoá (đầu tư phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn…). Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2022 – 2025 và các năm tiếp theo cho ba lĩnh vực này là 49.203 tỷ đồng. 

Cùng với đó, Thành ủy đã chỉ đạo khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt xử lý sai phạm như tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn hành phố Hà Nội.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt; Quản lý và phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tiến bộ; hạ tầng đô thị được duy trì, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường được tăng cường. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số PAPI của Hà Nội tăng 39 bậc so với năm 2020, xếp thứ 9/63, chỉ số SIPAS tăng 3 bậc, xếp thứ 30/63 tỉnh, Thành phố; kỷ luật, kỷ cương hành chính được củng cố; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể được quan tâm, đẩy mạnh, hiệu quả, nhất là trong công tác vận động toàn dân đoàn kết, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tỷ lệ thống nhất rất cao (95,18%). Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cấp bách, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng không những đối với Thành phố Hà Nội và các tỉnh có đường vành đai đi qua mà còn thúc đẩy phát triển của các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

(Thành phố đã họp bàn về kế hoạch triển khai dự án, Thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm cụ thể để đạt tiến độ, từ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện quy hoạch hai bên tuyến đường bảo đảm phù hợp quy hoạch và khai thác được quỹ đất, kết nối giao thông…).

Thứ ba, Hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đảng Đoàn HĐND Thành phố đã sớm cụ thể hóa Chương trình số 01 của Thành ủy, tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”  với 5 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đây là cơ sở chính trị, động lực quan trọng, thể hiện sự quan tâm và mong muốn, tin tưởng của Thành ủy đối với HĐND các cấp của Thành phố trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay HĐND Thành phố đã tổ chức 03 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, những vấn đề phức tạp tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền, như tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sự dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố… , tổ chức 01 phiên giải trình về việc đầu tư, về khai thác, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Thành phố, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 

HĐND Thành phố đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, bức xúc, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện. Các vị đại biểu HĐND Thành phố đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và nhân dân tín nhiệm.

Đạt được những thành tích và kết quả nói trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của HĐND Thành phố, của các vị đại biểu HĐND đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, chủ động trong công việc, với tình cảm và quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. 

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy tôi tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các đại biểu HĐND Thành phố và nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô trong suốt thời gian vừa qua đã chung tay cùng với Thành phố trong công tác phòng, chống dịch cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, an sinh xã hội của Thủ đô.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí! 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, chúng ta cũng phải nghiêm túc đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng của Thành phố còn nhiều chỉ tiêu có thể phấn đấu đạt cao hơn. Giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với kỳ vọng; đến nay Thành phố còn 01chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là số trường công lập đạt chuẩn quốc gia (hiện đạt 73 trường, theo kế hoạch là 80 trường); Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 10%, số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 13%) và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 51%); CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,25% - cao hơn khá nhiều mức tăng cùng kỳ 2021 (tăng 1,14%) gây áp lực lên mục tiêu năm 2022 là kiểm soát lạm phát dưới 4%; Cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư còn chậm; Bên cạnh sự cải thiện xếp hạng của Chỉ số PAPI và Chỉ số SIPAS, các chỉ số PCI giảm 01 bậc, PAR Index giảm 02 bậc so với năm 2020.

Nhiều tồn tại, hạn chế lâu nay chưa được khắc phục triệt để, như: ùn tắc giảo thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, nước thải, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững, một số khu vực nông thôn còn chưa được thu gom và xử lý triệt để, việc triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt/cụm công nghiệp/làng nghề chậm tiến độ; tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; việc quản lý các công trình nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị tại khu vực nội đô lịch sử, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn còn nhiều bất cập; Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, nhất là các cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Trung ương và địa phương khác quản lý trên địa bàn Thủ đô vẫn còn chậm…

Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐNDTP tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của Thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của 6 tháng còn lại và cả năm 2022; Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo:

Một là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Quản lý điều hành ngân sách nhà nước đúng nguyên tắc, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và thực hiện tốt các chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và inh thần của nhân dân. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, bởi hiện nay đã xuất hiện chủng mới tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho người dân, tập trung hoàn thành tiêm vacxin phòng covid19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng theo quy định. 

Thứ hai, Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định 14 Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về cơ chế, chính sách, định mức chi trên địa bàn Thành phố. 

Đối với nội dung phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố, vì vậy  Đề nghị HĐND cần thảo luận kỹ, theo nguyên tắc cấp nào làm tốt việc gì, Thành phố sẽ giao cấp đó thực hiện. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. 

Đối với các Nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2022 và các năm tiếp theo của Thành phố: đề nghị HĐND Thành phố đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở. 

Ba là, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất; kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án không giải ngân được, hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án có khả năng giải ngân tốt… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Do vậy, phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao; trong đó cần khẩn trương rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thành phố một cách triệt để, thực chất để từng bước khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thành phố cần xác định lấy nội dung này làm tiêu chí đánh giá mức độ thi đua hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; phấn đấu giảm bớt thời gian họp để tập trung xử lý công việc; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa các ngành của thành phố với nhau cần khẩn trương, chặt chẽ và đơn giản, hiệu quả hơn bằng những bước đi cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trước hết là phải đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công việc. 

Chú trọng rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục gây phiền hà, làm cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng trì trệ trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; sự chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường tính công khai, minh bạch; phải gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm; khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý những người vi phạm. Đồng thời, phải quan tâm xây dựng, đào tạo, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Năm là, HĐND Thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của Thành phố. Tổ chức thực hiện hiệu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND; tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và thảo luận tại các tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND đối với các nội dung kỳ họp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác và quan tâm kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND, trong đó lưu ý bố trí đủ số cán bộ chuyên trách giúp việc thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Lựa chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách và đòi hỏi từ thực tiễn để bàn và ra nghị quyết có tính thiết thực, khả thi. Quan tâm đến các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình, cùng UBND Thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thành phố để tạo động lực cho sự phát triển chung của Thành phố và nâng cao đời sống nhân dân.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí! 

Kỳ họp HĐND Thành phố lần này sẽ xem xét, quyết định rất nhiều nội dung quan trọng, là cơ chế chính sách để Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Thủ đô và cả nước. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của HĐND Thành phố trong thời gian vừa qua, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là cơ hội để Thành phố được tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân Thủ đô, từ đó đưa ra những giải pháp tích cực, phù hợp, thích ứng trong tình hình mới. 

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí và cử tri Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!