Kính thưa các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng  và Văn phòng Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố,

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tại các điểm cầu,

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến về 6 nội dung rất quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công của Thành phố; 01 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 02 dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản; và dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội. 

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng TW, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tại các điểm cầu lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. 

Thưa toàn thể các đồng chí

Để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng ngày hôm nay, trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan của Thành phố chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, bài bản các Báo cáo, Đề án, Tờ trình; đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình ra Hội nghị ngày hôm nay.

Theo Quy chế làm việc của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã gửi tài liệu đến các đồng chí đại biểu để nghiên cứu trước; 

Để tiết kiệm thời gian và phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biễn hết sức phức tạp trên địa bàn Thành phố, xin phép Hội nghị, chúng ta sẽ không đọc lại các Báo cáo, Đề án, Tờ trình tại Hội trường mà dành nhiều thời gian cho việc thảo luận và phát biểu ý kiến.

Sau đây, tôi xin nhấn mạnh và gợi mở một số điểm để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề hệ trọng của Thành phố, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Về một số vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2021, 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 của Thành phố.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố và cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, Kế hoạch Tài chính Ngân sách và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Toàn hệ thống chính trị của Thành phố đã và đang quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, như các đồng chí đã biết, Thành phố chúng ta đang phải gánh chịu rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô; đòi hỏi chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trên tinh thần như vậy, tôi đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, NSNN và đầu tư công năm 2021 của Thành phố, gắn với công tác phòng, chống đại dịch Covid 19 của Thành phố.  

Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, nhất là đánh giá kỹ lưỡng sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19; Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí bám sát Kết luận của TW, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2022; đặc biệt là Kế hoạch phát triển KTXH, Tài chính Ngân sách, Đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Chấp hành đảng bộ và HĐND Thành phố thông qua, để tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với các giải pháp về phát triển bền vững nền giáo dục, y tế, văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội; Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường và tiến bộ, công bằng xã hội. 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 cần được thảo luận kỹ trên nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc (nước sạch, chất thải, ô nhiễm môi trường…) và các dự án có khả năng hấp thụ vốn cao, dự án có khả năng giải ngân vốn tốt; đặc biệt là dành nguồn vốn đáng kể để nâng cấp, xây dựng các trường học công lập của thành phố đạt chuẩn Quốc gia; đầu tư xây dựng, nâng cấp các Bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về số gường bệnh/1 vạn dân của thành phố theo kế hoạch đề ra; Quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, lịch sử văn hóa để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy giá trị ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; đồng thời cũng cần có gói hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công của Thành phố cho các địa phương còn khó khăn để đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn Thành phố. 

Đối với dự toán NSNN năm 2022, Kế hoạch Tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024: đề nghị các đồng chí cần tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá kỹ các yếu tố tác động nhất là tác động của đại dịch Covid 19, khả năng phục hồi kinh tế của Thành phố, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN năm 2022 Thành phố được hưởng (32%) và khả năng khai thác các nguồn lực của Thành phố, để xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tính bền vững và đảm bảo nguyên tắc cân đối thu, chi NSNN. 

Trong đó cũng cần thảo luận, bàn kỹ các giải pháp về cơ cấu lại ngân sách thành phố một cách bền vững hơn, nâng dần tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển hợp lý; các giải pháp về quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ thuế, phí, lệ phí,  nguồn lực từ đất đai, tài sản công và các nguồn lực của xã hội cho phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; tận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù TW cho phép áp dụng trên địa bàn Thành phố…  

Dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 cần bám sát định hướng, nguyên tắc theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố và mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng của Thành phố tại Nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và Kế hoạch Tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố đã được thông qua. Cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực NSNN cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả và hỗ trợ khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19, và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chế độ chi cho công tác an sinh xã hội của Thành phố.

 Thứ 2: Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố năm 2022. 

Trong thời gian qua, trên cơ sở các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh giảm tỷ lệ điều tiết NSNN năm 2022 của Thành phố từ 35% xuống còn 32% và tình hình thực tiễn của Thành phố; 

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban CSĐ UBND Thành phố chủ trì xây dựng Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ NSNN và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố năm 2022 trên nguyên tắc: đảm bảo tính phù hợp với phân cấp quản lý về hạ tầng kinh tế xã hội của Thành phố, tăng cường nguồn lực và tính chủ động trong quản lý điều hành của các cấp ngân sách địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của Thành phố, nhưng đồng thời phải nâng mức tự chủ, tự cân đối ngân sách của các quận, huyện, thị xã. Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó tự đảm bảo; 

Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ NSNN và quy định tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách của Thành phố cần đảm bảo tính hiệu quả, tính công bằng, tính hợp lý giữa các Quận/Huyện/Thị xã và cũng cần tạo thêm nguồn lực cần thiết để các Huyện sớm phát triển lên Quận theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ khó khăn cho một số huyện, thị xã có thêm nguồn lực để khơi thông và phát triển kinh tế.

Trên quan điểm đó, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ Thành phố tập trung thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể về nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2022, đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả khi tổ chức triển khai thực hiện. 

Thứ 3: Về Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2020

Đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Thành phố, đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và số liệu cụ thể nêu trong Báo cáo trên cơ sở kết quả thu, chi NSNN thực tế năm 2020 của Thành phố.

 Thứ 4: Về dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống “Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị” của dân tộc Việt Nam, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; “nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa, văn minh của dân tộc” với 5.922 di tích, 01 di sản văn hóa thế giới, 1.793 các di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 03 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 01 di sản Tư liệu thế giới, 26 di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhằm khơi dậy, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng to lớn của Thủ đô Hà Nội; Thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ 17 của đảng bộ Thành phố và Chương trình công tác số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; 

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban CSĐ UBND Thành phố chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Dự thảo Nghị quyết đã được tổng hợp từ thực tiễn về công tác phát triển văn hóa trong thời gian qua; tham khảo kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực và tham vấn của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng nhiều ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng của Thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa, cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Đây là Nghị quyết chuyên đề riêng của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa và cũng là 1 trong 2 Nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác toàn khóa 17 của Thành ủy. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức và hiểu biết của mình, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp tích cực vào toàn văn dự thảo Nghị quyết, đặc biệt cần bàn kỹ, bàn sâu các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính căn cơ, lâu dài để có thể khơi dậy, bảo tồn và phát huy tối đa giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội;  

Thứ 5: Về dự thảo 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Có thể nói trong thời gian qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; 

Tuy nhiên đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như tiến độ triển khai các nhiệm vụ quy hoạch còn chậm, chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao, thường xuyên phải điều chỉnh; công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, yếu kém, phát sinh nhiều vụ việc vi phạm; nhiều dự án về đất đai chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai của Nhà nước; vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý làm phát sinh các vụ việc vi phạm lớn về quản lý đất đai, về đấu giá quyền sử dụng đất; các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm phần lớn các vụ việc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của Thành phố. Tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác đất làm vật liệu xây dựng trái phép vẫn phát sinh rất phức tạp, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho nhân dân. 

Những tồn tại, hạn chế và yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng tôi cho rằng do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự thiếu lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương, cùng sự thiếu trách nhiệm và sự hạn chế về năng lực, trình độ của 1 bộ phận cán bộ là những nguyên chính dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai và khoáng sản; Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban CSĐ UBND xây dựng 2 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với 2 lĩnh vực rất quan trọng này.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung, thảo luận, bàn kỹ các nội dung của dự thảo Chỉ thị, đặc biệt là các tồn tại, hạn chế và các giải pháp, biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý; nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý; quy định rõ trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu các cấp nếu để xảy ra vi phạm, sai phạm trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách… để thực sự công tác quản lý đối với 2 lĩnh vực này của thành phố đi vào nề nếp và có chuyển biến mạnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo

 Thứ 6: Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy. 

Đây là công việc thường xuyên hàng năm của Thành ủy, là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Thành phố. 

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất trình Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố xem xét, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội với 02 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên, đây là những vấn đề rất bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến cụ thể về số lượng, về nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội.

Thưa toàn thể các đồng chí

Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Đề án, dự thảo các Nghị quyết, Kết luận để Ban chấp hành đảng bộ Thành phố xem xét, thông qua.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Ban Thời sự