-Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

-Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

-Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Tư.Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã về dự phiên khai mạc. Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Vinh dự cho tỉnh Phú Thọ, tại kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được long trọng đón tiếp: Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và chỉ đạo kỳ họp.

- Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các giải pháp về tài chính, hỗ trợ, phục hồi kinh tế - xã hội; được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự đoàn kết, đồng lòng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; cho đến nay, sau khi cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng được ổn định và giữ vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội duy trì ở mức tăng cao, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, doanh thu sản lượng của nhiều doanh nghiệp tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) có tiến bộ rõ nét. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, sản lượng khá; hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi nhanh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đặc biệt tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp, tổ chức thành công 01 bảng thi đấu vòng loại và 01 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Game 31, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước. Công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

- Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương; tại phiên trù bị, 100% các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19; Xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hai là: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề, đó là: (1) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; (2) Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09 ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; (3) Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030; (4) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; (5) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; (6) Phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; (7) Phân bổ vốn kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước và cơ chế huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; (8) Quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

- Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kỳ họp lần thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng; với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát các nội dung và chương trình đã thông qua tại phiên họp trù bị; dành thời gian thích hợp cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp sẽ được thực hiện linh hoạt, định hướng đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua. Đồng thời sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, phân tích, đánh giá để đưa ra các giải pháp có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; đồng thời, lựa chọn các vấn đề quan trọng mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, của mỗi cơ quan, đơn vị trong bộ máy Nhà nước của tỉnh; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các vấn đề chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Vinh dự cho tỉnh Phú Thọ, tại kỳ họp lần này, chúng ta sẽ được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Phú Thọ để chúng ta quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19.

Xin trân trọng cảm ơn !