Ngày 3/11, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ (có trụ sở tại huyện Đoan Hùng) với số tiền là 476.422.000 đồng.

Cụ thể, công ty đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm như: Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 30m3/ngày đêm khi giấy phép đã hết hạn; không thực hiện quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng nước dưới đất; không có giấy phép môi trường theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của dự án trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.

Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vốn 100%, chuyên sản xuất giày da, hiện có hơn 1.000 lao động làm việc tại đây.