phát triển công nghệ hỗ trợ

Cập nhập tin tức phát triển công nghệ hỗ trợ

Huy động nguồn lực tài chính 630 tỷ đồng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Việc bố trí, huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển trong thời gian qua đã được các cơ quan Bộ, ngành và địa phương ưu tiên thực hiện với tổng kinh phí tới 630 tỷ đồng, Bộ Công Thương đánh giá.