Cụ thể, tại Quyết định 1098, 1099, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai nhân sự.

Đó là ông Đào Quang Khải, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN-MT và ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh.

{keywords}
Ông Vương Quốc Tuấn

Thủ tướng cũng ký quyết định 1095, 1097 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Văn Phong nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến nhân sự ở Bắc Ninh, vào tuần trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay ông  Vương Quốc Tuấn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng ký Quyết định 1096, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.

Nguyên Phương

Ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.