phim ăn theo game của Nintendo

Cập nhập tin tức phim ăn theo game của Nintendo

Bộ phim thú vị ăn theo game của Nintendo ấn định ngày ra mắt

Nintendo xem ra không hề ngần ngại trước những thất bại ê chề của thể loại phim ăn theo game từ trước đến nay.