phim chiến tranh thế giới thứ 2

Cập nhập tin tức phim chiến tranh thế giới thứ 2

Nhìn lại trận không kích kinh điển của quân đội Nhật Bản trong Trân Châu Cảng

Nhìn lại trận không kích kinh điển của quân đội Nhật Bản trong Trân Châu Cảng

Nhìn lại trận không kích kinh điển của quân đội Nhật Bản trong Trân Châu Cảng

(GameSao.vn) - Không đề cập đến một số chi tiết gây tranh cãi trên phương diện lịch sử, Trân Châu Cảng đích thực là một tác phẩm điện ảnh kinh điển, nó đã mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim chiến tranh công nghệ cao.