Quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Thúy bằng hình thức khiển trách được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đưa ra tại hội nghị lần thứ 16 ngày 29/11.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị, thông qua kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, ngày 29/11. Ảnh: N.X. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020, khi còn là Bí thư phường Ninh Hiệp, bà Thủy bị xác định đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra và giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường Ninh Hiệp triển khai dự án đầu tư công. Bà Thúy bị xác định đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.