- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho người dân trước khi hết năm 2016, bảo đảm đúng đối tượng, sát thực tế, công khai, minh bạch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

{keywords}
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì khẩn trương hướng dẫn các địa phương những trường hợp đến nay chưa xác định, thống kê được định mức thiệt hại; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương trong đó có việc mở rộng phạm vi, đối tượng được bồi thường hỗ trợ thiệt hại đối với những trường hợp chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự cố môi trường biển và phù hợp với quy định, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ NN&PTNT hoàn chỉnh đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế”, trong đó có chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế, nuôi trồng san hô, cỏ biển, tái tạo môi trường biển sạch 4 tỉnh miền Trung.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của các tỉnh về định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đặc biệt là đối với các trường hợp thu mua tạm trữ hàng hải sản trong thời gian xảy ra sự cố, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng.

{keywords}

Ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) và Thạch Kim (Lộc Hà) bám biển, ra khơi. Ảnh: TP

Bộ Công thương chủ trì, tập trung triển khai ngay các biện pháp cần thiết để tiêu thụ hết các lô hàng hải sản tồn kho bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT xử lý các lô hàng hải sản tồn kho không bị nhiễm độc nhưng quá hạn sử dụng; đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ trên trong việc xây dựng định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các cá nhân, cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản hiện đang bị tồn kho theo hướng hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất và hỗ trợ chênh lệch giá bán...

Bộ TN&MT chủ trì hướng dẫn quy trình, giám sát, các địa phương tiêu hủy các lô sản phẩm hải sản tồn kho được xác nhận không đảm bảo an toàn thực phẩm; hoàn chỉnh đề án thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tại 4 tỉnh miền Trung. Tiếp tục triển khai thường xuyên, liên tục việc quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh, cập nhật và công bố thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đề người dân cả nước được biết và giám sát.

Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý để xét nghiệm và công bố khi hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng đề án dạy nghề hợp tác lao động cho người dân 4 tỉnh miền Trung.

UBND các tỉnh trên phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo để cùng chung tay xây dựng đất nước.

Tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ khẩn cấp gạo và tiền cho người dân; khẩn trương tổ chức chi trả số tiền ứng trước để bồi thường cho người dân trong những tuần đầu tháng 11, bảo đảm sát thực tế, đúng đối tượng, công khai, minh bạch...

PV