- Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, sửa đổi ngay các quy trình, thủ tục bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. 

“Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình những người không xứng đáng”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác cán bộ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ chiều nay.

Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao kết quả ngành đạt được trong năm qua. 

{keywords}
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Sơn

Ông cũng chỉ ra 7 vấn đề còn nhiều hạn chế của ngành, trong đó nhấn mạnh công tác cán bộ, công chức, công vụ, tiền lương. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật.

Đồng thời rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. 

Ông cũng lưu ý trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch, để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

“Rà soát, sửa đổi ngay các quy trình, thủ tục bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình những người không xứng đáng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay thế cán bộ làm việc kém hiệu quả

Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ ngành, địa phương phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Đồng thời theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phổi hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nội vụ nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp. Cùng với đó là xây dựng và hoàn thiện đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng nhắc Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suôt từ TƯ đên địa phương. 

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các điểm tranh chấp địa giới cấp tỉnh…

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Thủ tướng nói. 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng nhìn nhận ngành nội vụ còn một số hạn chế, trong đó chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, công tác bổ nhiệm, tuyển dụng còn nhiều hạn chế. Có nhiều phát sinh bất cập cần sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình…

Nhận định nhiệm vụ của ngành trong năm tới nặng nề, Bộ trưởng Nội vụ hứa sẽ tập trung triển khai một số luật liên quan đến ngành Nội vụ và tiếp tục hoàn thiện thể chế. Trong đó, có việc xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ.

Cả họ làm quan: Lỗ thủng ở đâu?

Cả họ làm quan: Lỗ thủng ở đâu?

Với quy trình, tiêu chuẩn, quy hoạch chặt chẽ, làm sao có kẽ hở, chứ đừng nói là lỗ thủng trong công tác cán bộ, làm sao đưa con cái lên làm quan?

Giới thiệu nhân sự thay ông Vũ Quang Hải

Giới thiệu nhân sự thay ông Vũ Quang Hải

Bộ Công Thương đã phát đi thông tin chính thức về việc ông Vũ Quang Hải xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Sabeco.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Thu Hằng