Thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT và UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TT&TT tỉnh này vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai một số việc nhằm sẵn sàng các điều kiện về trang thiết bị, công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở Y tế phối hợp với Sở TT&TT triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch Covid-19 và hệ thống giám sát hoạt động trong các khu cách ly, kết nối trực tuyến để các cơ quan liên quan tham gia giám sát.

Sở Y tế cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa, Trung tâm CNTT-TT Thanh Hóa rà soát, khảo sát, lắp đặt đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để giám sát hoạt động trong các khu cách ly, kết nối trực tuyến về Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa; triển khai giải pháp phòng họp trực tuyến phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Cung cấp danh sách các đầu mối và địa điểm các khu cách ly tập trung của tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về Sở TT&TT để thực hiện công tác phối hợp, triển khai các giải pháp.

{keywords}
Việc sử dụng tối đa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, của quốc gia sẽ hạn chế tiếp xúc trực tiếp, góp phần phòng chống Covid-19.

Cùng với việc kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng hạ tầng, trang thiết bị CNTT để sẵn sàng phục vụ tốt công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để quản lý, chỉ đạo, điều hành và tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Cũng với mục đích hạn chế tiếp xúc trực tiếp, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường sử dụng các giải pháp Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Hệ thống phòng họp không giấy tờ và các ứng dụng CNTT khác để triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, sử dụng tối đa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, của quốc gia, thông qua việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thuộc phạm vi đơn vị cung cấp. Đồng thời, thực hiện thanh toán trực tuyến các loại phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm thiểu việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp, tránh tụ tập đông người.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch 85 ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thay đổi hình thức làm việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng Bluezone, Smart Thanh Hoa và sử dụng bộ giải pháp công nghệ trong phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ TT&TT để khai báo y tế và cập nhật thông tin, phục vụ truy vết các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Với Viễn thông Thanh Hóa, Sở TT&TT đề nghị doanh nghiệp này phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải pháp ứng dụng CNTT để giám sát hoạt động trong các khu cách ly, kết nối trực tuyến để các cơ quan liên quan tham gia giám sát.

Phối hợp với Trung tâm CNTT-TT Thanh Hóa và đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường mạng trong tỉnh huống khẩn cấp khi có yêu cầu.

{keywords}
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu tăng cường sử dụng các giải pháp Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến để triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả.

Trung tâm CNTT-TT Thanh Hóa được giao làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ các đơn vị cài đặt và hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ TT&TT; hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh.

Trung tâm này cũng có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu phát triển hệ thống phòng họp trực tuyến tỉnh Thanh Hóa trên nền tảng Jitsi để đảm bảo an toàn thông tin cho các cuộc họp. Thực hiện thiết lập, xây dựng, khởi tạo tài khoản hệ thống phòng họp trực tuyến sẵn sàng phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, CNTT và đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường mạng trong tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu.

Sở TT&TT Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, CNTT tăng cường đảm bảo hạ tầng an toàn, thông suốt phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phối hợp với Trung tâm CNTT-TT Thanh Hóa và đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên môi trường mạng trong tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu.

M.T

Địa phương áp dụng bộ giải pháp công nghệ để phát hiện sớm, khoanh vùng dịch hiệu quả

Địa phương áp dụng bộ giải pháp công nghệ để phát hiện sớm, khoanh vùng dịch hiệu quả

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và các biện pháp hành chính, triển khai bộ giải pháp công nghệ phòng chống Covid-19 sẽ góp phần giúp phát hiện sớm trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, khoanh vùng hiệu quả.