phong tặng

Cập nhập tin tức phong tặng

Truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 11 tập thể, 26 cá nhân

Ngày 25/4,  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 770/QĐ – CTN truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho 11 tập thể và 26 cá nhân.