phong tặng

Cập nhập tin tức phong tặng

Giáo sư cũng chỉ là một nghề

Giáo sư cũng chỉ là một nghề

Truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 11 tập thể, 26 cá nhân

Ngày 25/4,  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 770/QĐ – CTN truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho 11 tập thể và 26 cá nhân.