phòng thủ dân sự

Cập nhập tin tức phòng thủ dân sự

Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị Đại biểu Quốc hội ủng hộ lập Quỹ Phòng thủ dân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn chứng, khi Bắc Giang mới bùng phát dịch Covid-19, Quân đội di chuyển lực lượng thực hiện nhiệm vụ chỉ trong một đêm. Nếu không có lực lượng dự bị, không chuẩn bị từ sớm, từ xa, không làm được điều này.

Cần thiết phải có đạo luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng

Việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Biện pháp phòng thủ dân sự phải phù hợp với mức độ thảm họa, sự cố

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, dự thảo Luật Phòng thủ dân sự chỉ điều chỉnh về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục đối với thảm họa và sự cố có nguy cơ dẫn đến thảm họa.

Cân nhắc khi giao chủ tịch UBND huyện ban bố thảm họa trong phòng thủ dân sự

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự đưa ra 4 cấp độ, trong đó chủ tịch UBND cấp huyện được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; chủ tịch UBND cấp tỉnh được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2.

Đề xuất quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự

Chính phủ đề xuất quy định tình trạng khẩn cấp về Phòng thủ dân sự, tạo cơ sở luật định quan trọng cho việc thực hiện các giải pháp trong tình huống xảy ra thảm họa, sự cố.