phong thương mại và công nghiệp Việt Nam

Cập nhập tin tức phong thương mại và công nghiệp Việt Nam

Ngành thuế thừa nhận có cán bộ 'đi đêm' với doanh nghiệp

 Bộ này đang triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Ba năm giảm lãi suất: Từ 20% xuống 7%

 Liệu doanh nghiệp có thật sự khó khăn trong việc tiếp cận vốn, liệu lãi suất cho vay có tiếp tục giảm, doanh nghiệp mong muốn gì với ngành ngân hàng trong thời gian tiếp theo?