phụ cấp nhà giáo

Cập nhập tin tức phụ cấp nhà giáo

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo và lấy ý kiến. 

Dự kiến mới về thực hiện phụ cấp thâm niên cho nhà giáo

Bộ GD-ĐT đang soạn thảo và lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.