Xã Cổ Lũng được công nhận xã nông thôn mới năm 2014. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, năm 2022 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Qua rà soát, tự kiểm tra, đánh giá, xã Cổ Lũng đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 100% số xóm có nhà văn hóa khang trang. Trường học được xây dựng đạt chuẩn. Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, trạm y tế, trụ sở xã được đầu tư xây dựng. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí đã thực hiện trên 196 tỷ đồng. 

Hội nghị thẩm tra xã Cổ Lũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  

Địa phương cũng đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cá giống với diện tích ao nuôi thả cá trên 60 ha, lợi nhuận trên 3,5 tỷ đồng mỗi năm. Toàn xã hiện có 17 trang trại, giải quyết trên 50 lao động tại chỗ. Thu nhập bình quân đạt gần 58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm còn 2,14%. 

Với xã Tức Tranh, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại; bổ sung các thiết chế văn hoá; cải tạo, chỉnh trang cảnh quan nông thôn với tổng kinh phí thực hiện trên 1.140 tỷ đồng. 

Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như mô hình tổ hợp tác sản xuất và chế biến chè an toàn theo quy trình VietGAP ở xóm Gốc Gạo, Minh Hợp, Quyết Thắng. Xã Tức Tranh hiện có 15 làng nghề sản xuất chế biến chè, với các mô hình sản xuất hiệu quả đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân, bình quân đạt 58,5 triệu đồng/người/năm. Hiện xã có 8 xóm được công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ngoài ra, đối với chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu phải có xóm nông thôn thông minh, xã Tức Tranh đã lựa chọn xóm Khe Cốc. Trong đó, hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 4G/5G bao phủ đến 142/142 hộ, nhà văn hóa xóm đã lắp đặt wifi miễn phí phục vụ người dân trong xóm và sử dụng 65 bóng đèn năng lượng mặt trời cho tuyến đường thắp sáng miền quê. 

Sau thời gian thẩm tra, đánh giá, Đoàn thẩm định đánh giá: Xã Tức Tranh đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng thẩm định nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Nguyên thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Xã Cổ Lũng được đề nghị bổ sung hồ sơ để xét công nhân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Quỳnh Nga