Nam Định: Kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Tỉnh Nam Định được Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và Chương trình OCOP.

Cơ sở vật chất được cải tạo, nâng cấp

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ đó, sau 1 năm thực hiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường ở nhiều địa phương của Nam Định được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân nông thôn.

Về hạ tầng giao thông: Từ năm 2021 đến năm 2022, với mục tiêu xây dựng và từng bước hoàn chỉnh, hiện đại hóa mạng lưới giao thông vận tải; đảm bảo phát triển giao thông vận tải một cách khoa học, ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kết nối vùng, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội; UBND tỉnh đã quyết định bổ sung quy hoạch nhiều tuyến đường giao thông quan trọng.

Hạ tầng y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên được cải tạo, nâng cấp.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, làm gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính...

Hệ thống công trình thủy lợi đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hạ tầng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải tạo và nâng cấp theo hướng an toàn, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Đến nay, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100%.

Cơ sở vật chất trường học các cấp cũng tiếp tục được tăng cường và xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, duy trì kết quả phổ cập giáo dục.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 103 trường đạt chuẩn quốc gia (20 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 38 trường THCS). Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận 137 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (34 trường mầm non, 47 trường tiểu học, 56 trường THCS).

Về cơ sở vật chất văn hóa, thông tin: Các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã và khu thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn/xóm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 172 chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ, từng bước tiệm cận với văn minh thương mại... Đồng thời phát huy được vai trò là kênh phân phối hàng hóa chủ yếu của địa phương để đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng; giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Về hạ tầng y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên được cải tạo, nâng cấp.

Nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững

Một năm qua, dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, thiên tai diễn biến bất thường nhưng do áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa kết hợp với tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả nên kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định phát triển khá. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn ngành năm 2021 đạt 20.980 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2020.

Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường, tăng tỷ trọng ngành có lợi thế theo hướng giá trị cao, từng bước đảm bảo chất lượng gắn với an toàn thực phẩm.

Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp cũng được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện theo hướng tổ chức lại các hợp tác xã hiện có và khuyến khích hộ thành viên thành lập mới các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Kinh tế tập thể và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh có bước phát triển rõ rệt. Toàn tỉnh có 365 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 13 hợp tác xã so với năm 2020 (số hợp tác xã thành lập mới là 13).

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai, thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 251 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 212 sản phẩm 3 sao và 39 sản phẩm 4 sao; có 04 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; có 2 sản phẩm là sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Đặc biệt, tỉnh Nam Định cũng tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Cùng với phát triển sản xuất, việc phát triển thị trường tiêu thụ nông sản được quan tâm.

Bên cạnh đó, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng xanh, sạch. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội phát triển toàn diện.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả cao song phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, tiến độ thực hiện ở một số địa phương còn chậm. Trên địa bàn tỉnh chưa có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tiến độ thi công các công trình cấp nước sạch tập trung tại một số địa phương còn chậm. Kết quả huy động kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương còn hạn chế.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch số 82 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 83 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch số 103 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 thì các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nhã Đan

tin nổi bật

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Đời sống người dân Cao Phạ khởi sắc nhờ chuyển đổi sang làm du lịch

Là một trong điểm bay dù lượn đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới, đèo Khau Phạ đón hàng chục nghìn du khách mỗi năm và cũng nhờ đó thu nhập của người dân bản địa tăng đáng kể.

Thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng gắn với việc hỗ trợ giảm nghèo

NHNN đã ban hành Quyết định số 1449/QĐ-NHNN kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

Giảm thiểu tối đa thiệt thòi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật

Theo cam kết tại Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP), Việt Nam có nghĩa vụ gia nhập Hiệp ước Marrakesh trong thời hạn 5 năm kể từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực (ngày 1/1/2022).

Bình Dương: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất Đông Nam bộ

Năm nay, Bình Dương có số sản phẩm đạt giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất khu vực Đông Nam bộ.

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.