phục hồi sản xuất kinh doanh

Cập nhập tin tức phục hồi sản xuất kinh doanh

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất.

ISOCERT đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất

ISOCERT cung cấp dịch vụ đanh giá và cấp giấy chứng nhận ISO, chứng nhận chất lượng (Hợp chuẩn, hợp quy) đảm bảo sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu - điều kiện để lưu hành hàng hóa trên thị trường, tham gia vào chuỗi cung ứng.

Mặt bằng lãi suất cho vay giảm góp phần giảm bớt khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân

Từ đầu năm 2020 đến nay, để giảm bớt khó khăn từ đó có điều kiện phục hồi nhanh nền kinh tế do tác động của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất.