Ping Pimpaporn Leenutapong

Cập nhập tin tức Ping Pimpaporn Leenutapong

Ping Pimpaporn Leenutapong qua đời ở tuổi 38 sau thời gian dài điều trị bệnh gan và thận.