Player Impact Program

Cập nhập tin tức Player Impact Program

Tiger Woods giành Player Impact Program: Giá trị của biểu tượng

Huyền thoại Tiger Woods lần thứ hai chiến thắng giải thưởng Player Impact Program (PIP), tiếp tục khẳng định ảnh hưởng của mình giữa lúc thế giới golf phân hóa.

Tiger Woods nhận 8 triệu USD nhờ thắng PIP

Huyền thoại golf, Tiger Woods, trở thành người đầu tiên nhận 8 triệu USD từ gói tiền thưởng Player Impact Program (PIP) của PGA Tour.