Population Zero

Cập nhập tin tức Population Zero

Bản Close Beta của Population Zero dự kiến sẽ được mở vào ngày 19 tháng 9.