PV GAS đã thực hiện tiếp nhận 5.761 triệu m3 khí ẩm, đạt 78% kế hoạch 9 tháng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2020; Sản xuất và cung cấp 5.555 triệu m3 khí khô, bằng 82% cùng kỳ.

Trong lĩnh vực LPG, PV GAS sản xuất và cung cấp 1.518 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 337 nghìn tấn), đạt 127% kế hoạch 9 tháng, bằng 104% cùng kỳ, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ toàn quốc. PV GAS cũng sản xuất và cung cấp trên 47 nghìn tấn condensate, bằng 109% cùng kỳ.

{keywords}
PV GAS tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống Covid-19

Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 của PV GAS ước đạt 58.417 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch 9 tháng, 117% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.869 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch 9 tháng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.220 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch 9 tháng. Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 4.481 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch 9 tháng, bằng 128% cùng kỳ.

Mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch Covid -19, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục là một điểm sáng của PV GAS. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm của TCT ở mức cao. Trong đó, công ty mẹ giải ngân 3.546 tỷ đồng (tập trung chuỗi dự án Nam Côn Sơn, LNG); toàn PV GAS giải ngân vốn đầu tư 9 tháng là 3.992 tỷ đồng.

{keywords}
Hoàn thành Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống khí Nam Côn Sơn 1

Bên cạnh đó, công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách, thu xếp vốn được PV GAS triển khai với nhiều nỗ lực. Công tác quản trị không ngừng được nâng cao; quá trình số hóa được khẩn trương hoàn thiện, tối ưu hóa hệ thống quản lý, tiết giảm chi phí được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm nay, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí đạt 340 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm 2021.

9 tháng đầu năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, PV GAS đã kích hoạt các cấp độ, phương án, kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu công việc. Công tác phòng, chống Covid-19 được triển khai quyết liệt; đảm bảo hậu cần tốt nhất có thể cho lao động tại các điểm tập trung an toàn; tăng cường công tác xét nghiệm, tiêm phòng... Đến nay, PV GAS đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho 100% CBCNV và mũi 2 cho 43% CBCNV. Riêng khu vực TP.HCM, số lượng đã tiêm mũi 2 đạt 100% tổng số người lao động.

{keywords}
Chuỗi giá trị khí vẫn thông suốt trong đại dịch 

Cùng với việc chăm lo cho người lao động, công tác an sinh xã hội được PV GAS và các đơn vị thành viên đẩy mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng giá trị thực hiện công tác an sinh xã hội của PV GAS đạt trên 234 tỷ đồng, tiêu biểu là các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ phòng chống Covid-19.

Trong quý IV, dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động còn khó khăn, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Nam, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của PV GAS. Kinh doanh các sản phẩm khí (KTA, CNG, LPG) dự báo vẫn khó khăn do các khách hàng công nghiệp dừng/giảm sản xuất/duy trì hoạt động cầm chừng; nhu cầu LPG của thị trường có thể tiếp tục giảm…

Để hoàn thành nhiệm vụ 2021, PV GAS đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng mặt hoạt động, đảm bảo mọi hoạt động an toàn, liên tục. PV GAS cũng sẽ nỗ lực đảm bảo tiến độ các công trình - dự án trọng điểm.

Phương Dung