Ngày 19/2/2021, PV GAS LPG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Tham dự đại hội có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; các cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 18.980.091 cổ phần, tương ứng 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

{keywords}
 PV GAS LPG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tại ĐHĐCĐ, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Nguyễn Hải Long - Giám đốc PV GAS LPG đã trình bày tờ trình về bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị.

Trên cơ sở giới thiệu của Tổng Công ty Khí Việt Nam, đại hội đã thống nhất miễn nhiệm ông Phạm Đăng Nam và ông Trần Trọng Hữu thôi tham gia Hội đồng quản trị PV GAS LPG để thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đồng thời với định hướng phát triển PV GAS LPG trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam và ông Đoàn Trúc Lâm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PV GAS LPG.

{keywords}
 Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam và ông Đoàn Trúc Lâm (bên trái) được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PVGAS LPG. Ông Nguyễn Thanh Bình (bên phải) trở thành Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng quản trị PVGAS LPG

Được sự tín nhiệm cao, các thành viên Hội đồng quản trị PV GAS LPG đã nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG.

Với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cũng như bằng sự đoàn kết, quyết tâm của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động, PV GAS LPG quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng thời trong thời gian tới, PVGAS LPG sẽ triển khai các định hướng, chiến lược để trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

{keywords}
Tập thể Lãnh đạo PV GAS LPG quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển công ty

Ngọc Minh