Tôi tham gia BHYT liên tục từ năm 2015, đã gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia cuối tháng 2/2024 và thanh toán đủ số tiền nhưng gần đây kiểm tra thì thời hạn thẻ đã hết. Làm thế nào để biết được thẻ của tôi đã gia hạn thành công và tôi phải kiểm tra như thế nào? Thời gian bao lâu sau khi gia hạn thẻ BHYT trực tuyến có hiệu lực? Tôi lo lắng bị gián đoạn, thẻ BHYT không được chấp nhận khi đi khám chữa bệnh. (Quốc Cường, TP.HCM).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn:

Theo Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ quy định: “… Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 3 tháng”.

Theo Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 47.137, Công văn số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam quy định:

Đối tượng quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Như vậy, trường hợp của bạn chưa gián đoạn trên 3 tháng không tham gia BHYT nên khi gia hạn lại thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng kể từ ngày nộp tiền đóng BHYT.

Để tra cứu thông tin giá trị thẻ BHYT, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”

Bước 3: Chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”

Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu mã thẻ BHYT

Khi nhập thông tin cần lưu ý:

(1): Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT của người cần tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT;

(2): Nhập họ tên của người cần tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT;

(3): Nhập ngày sinh của người cần tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT;

Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là người máy” rồi ấn “Tra cứu” nhận kết quả.

Ngày 3/11/2023, Bộ Y tế có Công văn nêu rõ: “Trường hợp thẻ BHYT được tích hợp trên ứng dụng VssID: nội dung này hiện đang được BHXH Việt Nam triển khai thí điểm. Trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP để đăng nhập ứng dụng VssID thì có thể được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh BHYT”.

Theo đó, bạn có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID song song với thẻ BHYT giấy để đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.