Quạ đen

Cập nhập tin tức Quạ đen

Truyền thuyết kể rằng nếu những con quạ rời bỏ Tháp London, Vương quốc Anh sẽ chìm trong tai họa.